AEFA is making its first appearance at the World Alfalfa Congress, que se celebró entre el 11 y 14 de noviembre en Córdoba Argentina.